Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

 

Onze kernwaarden

Wij werken vanuit Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie. Dit zijn de drie gedeelde kernwaarden die ons verbinden als Aloysius. Ongeacht onze rol of taak, zetten wij deze kernwaarden elke dag in om ons werk optimaal te kunnen doen. De leerlingen van onze scholen zien onze kracht, voelen onze onvoorwaardelijkheid en ervaren de passie waarmee wij ons werk doen. Maar ook leerlingen, professionals en teams die wij ondersteunen in de diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs ervaren onze kernwaarden. 

 


Aloysius Noord en Gesloten Onderwijs

Sectorkantoor Noord                 Sectorkantoor Gesloten

Havinghastraat 17                       Kerkstraat 53
1817 DA  Alkmaar                         7135 JJ  Harreveld
072 511 26 32                                 0544 39 43 20

sb.nh@aloysiusstichting.nl