Samen met netwerkpartners

Wij werken graag en nauw samen met onze netwerkpartners. Niet alleen ‘school’ bepaalt de leefwereld van onze leerlingen. Dat geldt ook voor het gezin, vrienden en de vrijetijdsbesteding. Kinderen en jongeren begeleiden richting een gelukkige toekomst lukt ons niet alleen.

 

Aloysius sector Noord is actief in 10 samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Wij ontwikkelen samen met onze netwerkpartners nieuwe onderwijsarrangementen, zoals kortdurend(er) speciaal onderwijs.

 

Wij ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs, bieden een breed scholingsaanbod en begeleiding. Vraaggericht en preventief werken is daarbij leidend.

 

 


Aloysius Noord en Gesloten Onderwijs

Sectorkantoor Noord                 Sectorkantoor Gesloten

Havinghastraat 17                       Kerkstraat 53
1817 DA  Alkmaar                         7135 JJ  Harreveld
072 511 26 32                                 0544 39 43 20

sb.nh@aloysiusstichting.nl