Klachtenregeling

Bent u het niet eens met de gang van zaken op school of heeft u een klacht over nalatigheid? Maakt dit bespreekbaar met de leerkracht of mentor. Lost een gesprek niets op, dan kunt u terecht bij de locatiedirecteur of sectordirecteur. Geen resultaat. Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen. Meer informatie:

 

Vertrouwenspersoon

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Wim Pietersma (06-51.040. 539) en Jeanne Jansen (06 - 23.420.366). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-434.000.

 

Voor medewerkers

Bent u werkzaam binnen de Aloysius Stichting, neem dan eerst contact op met de contactpersoon binnen uw (school)locatie.

 

Download de folder

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u terecht bij verschillende personen: de contactpersoon, vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris. Wát er ook aan de hand is: wij nemen u serieus. In deze folder (PDF) leest u bij wie u binnen de Aloysius Stichting terecht kunt als ouder of als medewerker.

 


Aloysius Noord en Gesloten Onderwijs

Sectorkantoor Noord                 Sectorkantoor Gesloten

Havinghastraat 17                       Kerkstraat 53
1817 DA  Alkmaar                         7135 JJ  Harreveld
072 511 26 32                                 0544 39 43 20

sb.nh@aloysiusstichting.nl