Onderwijsvisie

Onze visie, missie en kernwaarden kracht, onvoorwaardelijkheid en passie zijn het fundament voor onze onderwijsvisie. Die onderwijsvisie is de basis voor hoe wij werken in onze scholen voor (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs en in de (reguliere) scholen die wij ondersteunen.

Wij bereiden leerlingen voor op een betekenisvol bestaan als autonoom, uniek persoon die relaties kan aangaan, zijn talenten ontplooit en die actief meedoet in onderwijs, werk en vrije tijd in onze steeds veranderende samenleving.

 

Ecologisch perspectief

Ons onderwijs biedt een antwoord op de ontwikkelingsmogelijkheden, talenten en behoeften van onze leerlingen. Wij kijken naar onze leerlingen vanuit een zogenoemd ecologisch perspectief, en gaan ervan uit dat alles met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloedt: ‘thuis’, ‘school’, ‘vrije tijd’, ‘achtergrond’, leefwereld’, ‘vrienden’. Wij willen het verhaal van onze leerlingen vanuit diverse perspectieven begrijpen en zijn ons ervan bewust dat onze leerlingen vooral ook ons veel kunnen leren.

 

Download hier onze onderwijsvisie (pdf).

 

 

 


Aloysius Noord en Gesloten Onderwijs

Sectorkantoor Noord                 Sectorkantoor Gesloten

Havinghastraat 17                       Kerkstraat 53
1817 DA  Alkmaar                         7135 JJ  Harreveld
072 511 26 32                                 0544 39 43 20

sb.nh@aloysiusstichting.nl