Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Diplomagericht werken op het Kompas College

10 april 2019

Het Kompas College werkt al een aantal jaar samen met Zadkine, een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Door deze samenwerking kunnen jongeren binnen het Kompas College een entreeopleiding volgen en een mbo 1 diploma halen. Afgelopen woensdag 10 april is formeel getekend voor een samenwerking met het Zadkine Business College voor mbo 2. Vanaf dit moment kunnen leerlingen van het Kompas College ook hun mbo 2 diploma halen bij deze instelling.

 

Toekomstperspectief

Zadkine wil kansen creëren voor jongeren - ook voor jongeren die genoodzaakt zijn om op bijzondere momenten in te stromen binnen een opleidingsprogramma. Dit maakt het voor leerlingen van het Kompas College mogelijk om tijdens hun verblijf in De Hartelborgt en in de periode daarna diplomagericht te werken. Ze worden opgeleid tot vakmensen en voorbereid op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Met deze kans om concreet te bouwen aan hun toekomst is deze samenwerking ontzettend waardevol voor de leerlingen van het Kompas College.

 

Specialistisch onderwijs

De samenwerking met Zadkine is gericht op de aansluiting van het onderwijs op het Kompas College bij de opleiding die een jongere volgt. Jongeren krijgen de lesstof aangeboden op het niveau van die opleiding. Eerder werd het onderwijs uitsluitend verzorgd door de docenten van het Kompas College, maar met deze uitbreiding zullen docenten van Zadkine de specialistische vakken binnen het opleidingstraject verzorgen op locatie. Momenteel is op mbo 2 niveau de opleiding 'handel' te volgen, maar de nadrukkelijke wens is om de opleidingsmogelijkheden steeds verder uit te breiden.

 

Fantastische ontwikkelingen op het Kompas College waar we maar wat trots op zijn!

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Aloysius Noord en Gesloten Onderwijs

Sectorkantoor Noord                 Sectorkantoor Gesloten

Havinghastraat 17                       Kerkstraat 53
1817 DA  Alkmaar                         7135 JJ  Harreveld
072 511 26 32                                 0544 39 43 20

sb.nh@aloysiusstichting.nl