Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Dikke voldoende voor De Burcht

17 maart 2020

Fantastisch nieuws voor onze collega’s van De Burcht, want de onderwijsinspecteur heeft de basiskwaliteit afgelopen donderdag voldoende beoordeeld.

 

Herstelopdracht positief beoordeeld

Een jaar geleden kreeg De Burcht een onvoldoende inspectiebeoordeling met een herstelopdracht. De Inspectie van het Onderwijs bezocht De Burcht op donderdag 12 maart opnieuw om de herstelopdracht te beoordelen - met positief resultaat.

 

Passend onderwijs voor een veranderende doelgroep

Collega’s van De Burcht hebben het afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt om het onderwijsaanbod aan te laten sluiten bij hun snel veranderende doelgroep. De doelgroep van deze vso in gesloten setting in Sassenheim kent daarnaast een hoge doorloopsnelheid, wat het éxtra uitdagend maakt.

 

Complimenten van de inspectie

De Onderwijsinspectie prees het team van De Burcht voor de invulling van de herstelopdracht. Daarnaast ontving het team complimenten voor de duidelijke didactische groei en de goede verbinding die met leerlingen wordt gelegd om hen tot leren te laten komen.


Een succes om te vieren

Het basisarrangement van De Burcht staat en vormt een mooie, sterke basis om op verder te bouwen. Deze prestatie van het team van De Burcht is er één om trots op te zijn. Een succes om samen te vieren. Van harte gefeliciteerd!

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Aloysius Noord en Gesloten Onderwijs

Sectorkantoor Noord                 Sectorkantoor Gesloten

Havinghastraat 17                       Kerkstraat 53
1817 DA  Alkmaar                         7135 JJ  Harreveld
072 511 26 32                                 0544 39 43 20

sb.nh@aloysiusstichting.nl