Sociale veiligheid op onze scholen

Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden onze scholen een warme, vertrouwde leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Onze scholen maken duidelijke afspraken en bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.

 

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor. Ook oud-leerlingen die ongewenste omgangsvormen hebben ervaren nodigen wij uit om hun verhaal met ons te delen.

 

Coördinator sociale veiligheid

Krijgt u binnen de Aloysius Stichting te maken met ongewenst gedrag? Ga dan in gesprek met (bijvoorbeeld) de leerkracht of schooldirecteur. Of – als medewerker – met uw leidinggevende. U kunt ook terecht bij de coördinator sociale veiligheid. Hij/zij luistert naar uw verhaal, helpt met het vinden van oplossingen en verwijst zo nodig naar de juiste hulp.

 

Download de folder

In de nieuwe folder sociale veiligheid leest u alles over:

de coördinator sociale veiligheid en externe vertrouwenspersonen

ongewenst gedrag, anti-pestbeleid en discriminatie

huisvesting, arbo, veiligheid en milieu

de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

klachten en de onafhankelijke landelijke klachtencommissie

 

Klik hier om de folder te downloaden (PDF).

 

 

 


Aloysius Noord en Gesloten Onderwijs

Sectorkantoor Noord                 Sectorkantoor Gesloten

Havinghastraat 17                       Kerkstraat 53
1817 DA  Alkmaar                         7135 JJ  Harreveld
072 511 26 32                                 0544 39 43 20

sb.nh@aloysiusstichting.nl